[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

แผนที่
E-Office
ร้านค้าออนไลน์
Google Classroom
Conference

พยากรณ์อากาศ

 
  
กระดานงาน - แสดงโครงการ/งานทั้งหมด

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #1.โครงการพัฒนาบุคลากร กศน. ในเขตภาคใต้เปิด84.12สูงมาก3 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #10.การพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ สถาบัน กศน. ภาคใต้เปิด60.94สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #11.โครงการการผลิตสื่อการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านเครือข่าย ICT เพื่อการประชาสัมพันธ์เปิด0สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #12.โครงการการพัฒนาจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเปิด4.52สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #13.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถาบัน กศน.ภาคใต้เปิด25.77สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #14.โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์ชีวิตเปิด0สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #15.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิด93.92สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #16.โครงการน่้อมนำหลักปรัฐชาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้เปิด34.12สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #2.โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่องเปิด23.07สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #3.โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบนเปิด19.03สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #4.โครงการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพสตรีหม้ายจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ ICT เปิด24.85สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #5.โครงการประชุมสัมนาสรุปผลการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปี 2561 หน่วยงานสถานศึกษา สังกัด กศน.ในเขตภาคใต้เปิด12.67สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #6.โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบัน กศน. ภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพเปิด12.67สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #7.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตเปิด2.33สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #8.โครงการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561เปิด15.25สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้

โครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
รหัสโครงการ #9.โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปิด6.19สูงมาก1 สมาชิก
งานในโครงการ
ยังไม่มีงานสำหรับโครงการนี้
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
180 หมู่ที่ 5 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์. 074-336071-3 โทรสาร. 074-336074
ATOMYMAXSITE 2.5