[ kruthip ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สุทิพย์ แก้วสุวรรณ
ชื่อเล่น : 
ทิพย์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
13/3/2508
อายุ : 
53
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
kruthip.ksn@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
กศน.อำเภอนาหม่อม
อำเภอ : 
นาหม่อม
จังหวัด : 
สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 
90310
เบอร์โทรศัพท์ : 
0895958768
สถานที่ทำงาน : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี