ชื่อ - นามสกุล :นางนัฏยา ชูประดิษฐ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษานอกระบบ
ที่อยู่ :
Telephone :081-277580
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน