ชื่อ - นามสกุล :นางกานดา คงงามขำ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :งานวิจัยและประเมิณผล
ที่อยู่ :
Telephone :084-198-99
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิจัยและประเมิณผล