ชื่อ - นามสกุล :นาย สุรเชษฐ์ สุนทรากร
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้
หน้าที่หลัก :บริหารสถาบัน กศน. ภาคใต้
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ