ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญญ์ลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :089-299-29
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานบุคลากร