ชื่อ - นามสกุล :นางเบญจมาศ กาญจนมณี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานบุคลากร /สวัสดิการ / งานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :081-913-79
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคลากร