ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิรัชชา คงประดิษฐื
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานแผนงาน / โครงการ
ที่อยู่ :
Telephone :080-364-87
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนงาน